MOTeC spol. s r.o. realizuje kompletní čističky odpadních vod včetně stavební, technologické a elektro části. Stejně tak dodává i dílčí provozní soubory čističek jako jsou:
- sedimentace
- odolejování
- flotace
- čiření
- filtrace
- oxidace
- sorpce
- neutralizace
- srážení
- biologické čištění


FOTOGALERIE


ČOV