Společnost MOTeC spol. s r.o. byla založena v roce 1993 v Brně.

 

Od svého počátku se MOTeC spol. s r.o. zaměřuje převážně na montáže a opravy technologických celků v energetice. V oblasti vodárenství se podílí na výstavbě vodovodů, vodojemů, úpraven vod a čistíren odpadních vod. V následujících letech rozšířila svoji činnost o projektování a výstavbu zařízení formou „na klíč“ jako generální dodavatel.

 

V současnosti společnost disponuje zkušenými odborníky na projekční a konzultační činnost, realizaci staveb, jejich uvádění do provozu a následné provozování.K zajištění kvality dodávek a prací společnosti MOTeC spol. s r.o. byl zaveden a je udržován systém řízení jakosti ve shodě s požadavky systémových norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Společnost byla dále certifikována na způsobilost výrobce dle ČSN EN 1090 a na proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.

 

Rozsah činností

 

MOTeC spol. s r.o. nabízí následující rozsah činností:

 • Studie proveditelnosti investičního záměru

 • Projekty staveb ve všech úrovních

 • Realizace staveb formou komplexní dodávky „na klíč“

 • Dodávka a montáž strojně technologického zařízení

 • Inženýrská činnost při realizaci staveb

 • Uvádění zařízení do provozu včetně zaškolení obsluhy

 • Provozování zařízení a technologický dozor u zákazníka

 • Údržba a opravy zařízení, pravidelné servisní prohlídky, odstávky technologií a servisní poradenství

 • Konzultace a technická pomoc, řešení provozních problémů, laboratorní technologické zkoušky, návrh komplexního řešení provozu, ekonomické rozvahy atd.

MOTeC spol. s r.o. zajišťuje jak komplexní dodávky „na klíč“ jako generální dodavatel,tak dodávky dílčí, a to s možností zpracování projektu nebo montáže dle projektu zákazníka.

 

Významní zákazníci

 • Teplárny Brno, a.s.
 • SAKO Brno, a.s.
 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Vírský oblastní vodovod s.m.o.
 • Energie - stavební a báňská a.s.
 • Metrostav a.s.
 • IMOS Brno, a.s.
 • TENZA, a.s.
 • Skanska, a.s.
 • Telefónica O2 Czech Republic,a.s.
 • Město Brno

Pracovní příležitosti

 • Montér - svářeč
 • Stavbyvedoucí