top of page

ENERGETIKA

ZDROJE TEPLA

- Stavby parních, horkovodních a teplovodních kotelen

- Výstavba centrálních výměníkových a předávacích stanic

- Pravidelný servis na spalovenských kotlích a technologickém zařízení

- Opravy a výměny částí teplárenských plynových kotlů

OBJEKTOVÉ (DOMOVNÍ) PŘEDÁVACÍ STANICE

- Instalace horkovodních a teplovodních předávacích stanic v objektech zásobovaných tepelnou energií

CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- Technické řešení pro přípravu, skladování a dávkování chemických roztoků, močoviny, vápna, mletého vápence a aktivního uhlí

ROZVODY TEPLA

- Stavby parních, horkovodních a teplovodních tepelných rozvodů v kolektorech nebo v systémech přeizolovaného potrubí

bottom of page