top of page

VODÁRENSTVÍ

ÚPRAVA PRŮMYSLOVÝCH VOD

- Jímání vody

- Ohřev, chlazení

- Odstraňování mechanických nečistot

- Demineralizace

- Chemické hospodářství

- Zneškodňování odpadních vod

ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADNÍCH VOD

- Kompletní čističky odpadních vod včetně stavební, technologické a elektro části

- Sedimentace, odoperování, flotace

- Čiření, filtrace

- Oxidace

- Neutralizace

- Biologické čištění

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- Návrh a dodávka komplexního zařízení pro strojní odvodnění kalů

VODOVODY

- Výstavba průmyslových a komunálních vodovodů

MoTeC čb bez pozadí.png
bottom of page